Whastapp Ubicación
Cerrar

Privacybeleid

Home / Privacybeleid

PRIVACYBELEID en VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

Voorwoord

Gedurende het jaar 2016 is VERORDENING (EU) 2016/679 VAN DE EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016 over de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van deze gegevens en waardoor trekt Richtlijn 95/46/CE (Algemene Regeling voor de Bescherming van Gegevens). Deze nieuwe verordening is van toepassing in Spanje vanaf 25 mei 2018 en dat heeft bijgedragen aan het aanpassen van het geheel gegevensbeschermingsprocedure aan deze nieuwe verordening.

Tegelijkertijd trekt deze verordening organieke wet 15/1999 van 13 December per dezelfde dag, 25 mei 2018, met Spanje als mogelijkheid voor deze doeleinden een organieke wet creëren of wijzigen.

Vanuit deze organisatie hanteren wij het Principe van Verantwoordelijkheid Proactief, rekening houdend met een bewuste en zorgvuldige houding in met betrekking tot alle gegevensverwerkingen die we uitvoeren. Door Daarom, en in overeenstemming met de huidige wetgeving, zijn we van plan dit te doen voldoen aan het, beschreven in het volgende document, dus duidelijk en beknopt voor de gebruiker, het proces gevolgd door de gegevens die gedurende hun relatie met ons hebben of gaan verstrekken: analyseren van het verzamelen van gegevens, het onderhoud en het gebruik van de zichzelf, hun uiteindelijke vernietiging, evenals de veiligheidsmaatregelen nodig om hun privacy te behouden.

1. IDENTIFICATIE

 • Entiteit: HOLIDAY MAGIC HOTEL SA. – Alcossebre Sea Experience (hierna “Sea Experience”)
 • NIF: A12429338
 • Fysiek adres van het hotel: Carrer els Camps 3, 12579 Alcossebre, Castelló (Castellón, Spanje)
 • Functionaris voor gegevensbescherming (DPO): u kunt op de volgende manieren contact opnemen met onze DPO:
  • E-mail: protecciondedatos@casa-azahar.com
  • Postadres.: Ed. El Centro. Urbanización Las Fuentes – ES12579 Alcossebre, Castellón, España.
  • Vermeld in de referentie “Data Protection Officer”.

2. INFORMATIE EN TOESTEMMING.

Door dit privacybeleid te accepteren, de De gebruiker wordt geïnformeerd en geeft zijn vrije, geïnformeerde toestemming, specifiek en ondubbelzinnig zodat de door u verstrekte persoonsgegevens goed zijn hetzij via het klantregistratieformulier (hotelbalie) of de webpagina op de URL www.alcossebreseaexperience.com (hierna de “Website”) wordt verwerkt door Sea Experience; evenals de gegevens die zijn afgeleid van uw browsen (zie BIJLAGE Cookies) en alle andere gegevens die u in de toekomst mogelijk aan Sea Experience verstrekt., op een duidelijke en eenvoudige manier, om het begrijpen, bepalen ervan te vergemakkelijken vrij en vrijwillig als u uw persoonlijke gegevens aan SEA EXPERIENCE wilt verstrekken.

3. VERPLICHTING OM DE GEGEVENS TE VERSTREKKEN.

De gegevens die worden gevraagd in de registratieformulieren, zowel in de receptie of via de Website zijn met karakter over het algemeen verplicht (tenzij het verplichte veld specificeert wat anders) om de vastgestelde doeleinden te vervullen. Voor de Daarom, als ze niet of niet correct worden verstrekt, zullen ze dat niet doen ze kunnen worden geadresseerd, onverminderd het feit dat u ze kunt bekijken vrijelijk de inhoud van de Website.

4. VOOR WELK DOEL VERWERKT SEA EXPERIENCE DE PERSOONSGEGEVENS VAN DE GEBRUIKER?

De persoonsgegevens die via de Website worden verstrekt, worden door SEA EXPERIENCE verwerkt voor de volgende doeleinden:

1. Gegevens verstrekt voor de realisatie reserveringen, zowel via de Website als via het contactcenter (telefonische reserveringen/boeking, e-mail of chat) voor individuele reserveringen of van groepen en kamers:

 • Beheer het maken van reserveringen aangevraagd door de gebruiker
 • Verzenden van bevestiging of documentatie van de gemaakte reservering
 • In geval van het geven van toestemming hiervoor, het verzenden van commerciële communicatie door Sea Experience
 • Voer analyses uit over het gebruik van de Website en controleer de voorkeuren en het gedrag van gebruikers.

2. Gegevens verstrekt om te registreren als geregistreerde gebruiker in Sea Experience:

 • Beheer uw verzoek tot registratie of annulering binnen de door de gebruiker gekozen modaliteit.
 • Controleer of de gebruiker voldoet aan de vereisten om zich te registreren binnen de geselecteerde modaliteit, wanneer Sea Experience dit passend acht.
 • Verwerken en beantwoorden van eventuele verzoeken om informatie van de gebruiker.
 • Zoek naar promoties die voldoen aan de behoeften die de gebruiker selecteert.
 • Voor het versturen van gepersonaliseerde commerciële communicatie door Sea Experience.
 • Voer analyses uit over het gebruik van de Website en controleer de voorkeuren en het gedrag van gebruikers.

3. Gegevens verstrekt via het enquêteformulier

 • Beheer contactverzoeken en gebruikersinformatie via de daarvoor voorziene kanalen op de SEA EXPERIENCE-websites.
 • Beheer van eventuele ingediende verbeterverzoeken.
 • Voer analyses uit over het gebruik van de Website en controleer de voorkeuren en het gedrag van gebruikers.

4. Gegevens verstrekt in de publicaties in de officiële profielen van SEA EXPERIENCE in sociale netwerken

 • Beheer de publicatie van uw opmerkingen op de website.
 • Voer analyses uit over het gebruik van de Website en controleer de voorkeuren en het gedrag van gebruikers.
 • Voer, indien nodig, een controle uit van de inhoud van gebruikersopmerkingen en, indien van toepassing, verbergen die waarvan de inhoud niet voldoet aan de voorwaarden die van toepassing zijn op de deze Website naar goeddunken van SEA EXPERIENCE.

5. Gegevens verstrekt voor het wijzigen en annuleren van reserveringen:

 • Beheer aanvragen voor wijziging of annulering van uw reservering aangevraagd door de gebruiker aan Sea Experience.
 • Stuur het antwoord op het verzoek naar SEA EXPERIENCE.
 • Voer analyses uit over het gebruik van de Website en controleer de voorkeuren en het gedrag van gebruikers.

6. Gegevens verstrekt voor het versturen van de Bulletin-Nieuwsbrief

 • Beheer de aan- en/of afmelding van de nieuwsbrief, uitgevoerd via het kanaal dat op de Sea Experience-website wordt aangeboden.

5. WELKE GEBRUIKERSGEGEVENS ZAL SEA EXPERIENCE PROCESSEN?

Sea Experience verwerkt de volgende categorieën gebruikersgegevens:

1. Gegevens verstrekt voor de realisatie reserveringen, zowel via de Website als via het contactcenter (telefonische reserveringen/boeking, e-mail of chat) voor individuele reserveringen of van groepen en kamers:

 • Identificatiegegevens: naam, achternaam, nationaliteit.
 • Contactgegevens: e-mailadres, telefoonnummer en bijgewerkt postadres
 • Transactiegegevens van goederen en diensten in SEA EXPERIENCE: Producten en diensten die zijn gekocht of waarin u interesse toont.
 • Blijf voorkeuren
 • Economische, financiële en verzekeringsgegevens.
 • Overige gegevens: gegevens die door de belanghebbende zelf zijn verstrekt in de open velden of via de gedane oproep
 • Navigatie gegevens.

2. Gegevens verstrekt om te registreren als een geregistreerde gebruiker in SEA EXPERIENCE:

 • Identificatiegegevens: naam, achternaam, adres, nationaliteit.
 • Contactgegevens: e-mailadres, telefoonnummer.
 • Identificatiecodes of sleutels van gebruiker en/of eigenaar.
 • Detailgegevens werkgelegenheid: beroep, sector.

3. Gegevens verstrekt via het enquêteformulier:

 • Identificatiegegevens: kamer bezet tijdens het verblijf
 • Contactgegevens: e-mailadres, telefoonnummer.
 • Overige gegevens: gegevens die door de belanghebbende zelf in de open velden van de formulieren die beschikbaar zijn op de Website of in de bijlagen.
 • Navigatie gegevens.

4. Gegevens verstrekt voor publicaties in de officiële profielen van SEA EXPERIENCE in sociale netwerken

 • Identificatiegegevens: naam, achternaam.
 • Contactgegevens: land van verblijf, e-mailadres.
 • Navigatie gegevens.

5. Gegevens verstrekt voor het wijzigen en annuleren van reserveringen:

 • Identificatiegegevens: naam, achternaam
 • Contactgegevens: e-mailadres, telefoonnummer.
 • Transactiegegevens voor goederen en diensten
 • Economische, financiële en verzekeringsgegevens.
 • Overige gegevens: gegevens die door de belanghebbende zelf in de open velden van de formulieren die beschikbaar zijn op de Website of in de bijlagen.
 • Navigatie gegevens.

6. Gegevens verstrekt voor het versturen van de Bulletin-Nieuwsbrief:

 • Identificatiegegevens: naam, achternaam.
 • Contactgegevens: land van verblijf, e-mailadres.
 • Gegevens van persoonlijke kenmerken taal.

6. WAT IS DE RECHTMATIGHEID VAN DE VERWERKING VAN GEBRUIKERSGEGEVENS?

De rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens is als volgt:

1. Voor de realisatie van reserveringen, zowel via de Website als via het contactcenter (tel reserveringen/boeking, e-mail of chat) voor individuele of groepsreserveringen en kamers: de uitvoering van de overeenkomst tussen partijen. Voor de uitvoeren van analyses op het gebruik van het web, de interesse legitiem van Sea Experience

2. Om de registratie als geregistreerde gebruiker te beheren in de gevraagde toestemming en, in het geval van verificatie naleving van de voorwaarden door de gebruiker, alsmede voor de uitvoeren van analyses op het gebruik van het web, de interesse legitiem van SEA EXPERIENCE. Als u echter uw toestemming, dit heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking eerder gemaakt.

3. Voor het enquêteformulier: in de toestemming die schriftelijk wordt gevraagd op het moment van de enquête zelf invullen en dat u zich op elk moment kunt terugtrekken moment. Als u uw toestemming echter intrekt, gebeurt dit niet zal de wettigheid van de eerder uitgevoerde behandelingen aantasten. Voor het uitvoeren van analyses over het gebruik van het web, de rente legitiem van Sea Experience

4. Voor het beheer en de publicatie van opmerkingen of publicaties die door gebruikers zijn verzonden in de officiële profielen van SEA EXPERIENCE op sociale netwerken: in de toestemming die de gebruiker heeft gegeven toen hij volger werd of lid van de gemeenschap en, in het geval van uitvoering van analyse van de Website, controleer de voorkeuren en het gedrag van de gebruikers, evenals controle over de inhoud van de opmerkingen, gerechtvaardigd belang van Sea Experience. Als u uw toestemming voor de verwerking van de publicatie van de opmerkingen intrekt, wordt deze door SEA EXPERIENCE verborgen voor de publicatie.

5. Voor het wijzigen en/of annuleren van uw reservering in de uitvoering van het contract tussen de partijen. Voor de uitvoering van analyse van het gebruik van het web, het legitieme belang van SEA EXPERIENCE.

6. Voor het verzenden van de Bulletin-Nieuwsbrief: in de toestemming gegeven door de gebruiker, bij validatie via e-mail ter bevestiging van het abonnement

De verkregen toestemmingen voor de bovengenoemde doeleinden zijn onafhankelijk, zodat de gebruiker er slechts één kan intrekken, niet anderen beïnvloeden. Om deze toestemming in te trekken, moet de Gebruiker U kunt contact opnemen met SEA EXPERIENCE via de volgende kanalen: protecciondedatos@casa-azahar.com

7. MET WELKE ONTVANGERS WORDEN DE GEBRUIKERSGEGEVENS GEDEELD?

Gebruikersgegevens kunnen worden meegedeeld aan:

1. Gegevens verstrekt voor de realisatie reserveringen, zowel via de Website als via het contactcenter (telefonische reserveringen/boeking, e-mail of chat) voor individuele reserveringen of van groepen en kamers:

 • Bedrijven geïntegreerd in SEA EXPERIENCE, allemaal gericht op de hotelsector toegang hebben tot uw gegevens voor een correcte dienstverlening geselecteerd en aangenomen

2. Gegevens verstrekt om te registreren als geregistreerde gebruiker in Sea Experience:

 • Bedrijven geïntegreerd in SEA EXPERIENCE, uitsluitend voor interne administratieve doeleinden en/of voor de hierboven vermelde doeleinden.

3. Gegevens verstrekt via het enquêteformulier

 • Bedrijven geïntegreerd in SEA EXPERIENCE, uitsluitend voor interne administratieve doeleinden en/of voor de hierboven vermelde doeleinden.

4. Gegevens verstrekt voor publicaties in officiële profielen van SEA EXPERIENCE in sociale netwerken:

 • De data vrijwillig verstrekt door de gebruiker zal worden gepubliceerd in de kanaal van het overeenkomstige sociale netwerk, zodat ze toegankelijk en toegankelijk zijn zichtbaar voor alle gebruikers die er toegang toe hebben.

5. Gegevens verstrekt voor het wijzigen en annuleren van reserveringen:

 • Bedrijven geïntegreerd in SEA EXPERIENCE, allemaal gericht op de hotelsector toegang hebben tot uw gegevens voor een correcte dienstverlening geselecteerd.

6. Gegevens verstrekt voor het versturen van de Nieuwsbrief,

 • Ze worden niet meegedeeld aan derde bedrijven.

Bovendien kunnen de gegevens toegankelijk zijn voor aanbieders van Sea Experience, genoemde toegang noodzakelijk is voor de juiste naleving van de wettelijke verplichtingen en/of voor de bovengenoemde doeleinden. Deze providers zullen uw gegevens niet verwerken voor hun eigen doeleinden die dat niet zijn eerder zijn geïnformeerd door Sea Experience.

8. INTERNATIONALE GEGEVENSOVERDRACHT

Wij informeren u dat uw gegevens NIET worden doorgegeven aan derde landen.

9. BEWARING VAN GEGEVENS

Uw gegevens worden voor de volgende periodes bewaard:

1. Gegevens verstrekt voor de realisatie reserveringen, zowel via de Website als via het contactcenter (telefonische reserveringen/boeking, e-mail of chat) voor individuele reserveringen of van groepen en kamers: deze blijven gedurende de relatie behouden contractueel en, als het eenmaal is voltooid, tijdens de looptijd van verjaring van de rechtsvorderingen die daaruit kunnen voortvloeien.

2. Gegevens verstrekt om te registreren als geregistreerde gebruiker in Sea Experience: zolang de gebruiker de gegeven toestemming niet intrekt. Nee Als u uw toestemming echter intrekt, heeft dit geen invloed op de rechtmatigheid van de eerder uitgevoerde behandelingen.

3. Gegevens verstrekt via het enquêteformulier: De gegevens worden bewaard zolang de gebruiker het niet herroept toestemming verleend. Als u echter uw toestemming, dit heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking eerder gemaakt.

4. Gegevens verstrekt voor publicaties in de officiële profielen van SEA EXPERIENCE op sociale netwerken: De gegevens worden bewaard zolang de gebruiker de verleende toestemming niet intrekt.

5. Gegevens verstrekt voor het wijzigen en annuleren van reserveringen: zal worden bewaard tijdens de contractuele relatie en, zodra de hetzelfde, gedurende de verjaringstermijn van de rechtsvorderingen die kan daaruit worden afgeleid.

6. Verstrekte gegevens voor het verzenden van de nieuwsbrief: zal worden bewaard zolang de gebruiker het niet herroept hiervoor gegeven toestemming. Als u echter uw toestemming, dit heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking eerder gemaakt.

10. VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE GEBRUIKER.

De gebruiker:

 • U garandeert dat u ouder bent dan achttien (18) jaar en dat de gegevens die u aan SEA EXPERIENCE verstrekt waar, exact, volledig en up-to-date zijn. EEN deze effecten, is de gebruiker verantwoordelijk voor de waarheidsgetrouwheid van alle gegevens communiceren en de informatie naar behoren bijwerken verstrekt, op een zodanige manier dat het beantwoordt aan uw werkelijke situatie.
 • U garandeert dat u de door u verstrekte derden op de hoogte heeft gesteld details, indien van toepassing, van de aspecten in dit document. Evenzo garandeert u dat u uw toestemming heeft verkregen om uw gegevens aan SEA EXPERIENCE voor de aangegeven doeleinden.
 • U bent verantwoordelijk voor alle valse of onnauwkeurige informatie die verstrekken via de Website en directe schade of indirect, die dit veroorzaakt aan SEA EXPERIENCE of aan derden.

11. UITOEFENING VAN RECHTEN.

De gebruiker kan een brief sturen naar SEA EXPERIENCE, naar het e-mailadres postadres vermeld in de kop van dit beleid, bijgevoegd fotokopie van uw identiteitsbewijs, te allen tijde en in een gratis, voor:

 • Trek de verleende toestemmingen in.
 • Vraag om bevestiging of SEA EXPERIENCE al dan niet persoonsgegevens verwerkt die betrekking hebben op de gebruiker.
 • Toegang tot uw persoonlijke gegevens.
 • Corrigeer onjuiste of onvolledige gegevens.
 • Verzoek om verwijdering van uw gegevens wanneer, onder andere, de gegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.
 • Verkrijg van SEA EXPERIENCE de beperking van gegevensverwerking wanneer een van de voorwaarden vermeld in het reglement van Gegevensbescherming.
 • Vraag de overdraagbaarheid van de door de Gebruiker verstrekte gegevens aan in de gevallen voorzien in de regelgeving.
 • Neem contact op met de DPO van SEA EXPERIENCE op het volgende adres: protecciondedatos@casa-azahar.com
 • Dien een claim in met betrekking tot de bescherming van uw gegevens persoonlijke informatie voor het Spaanse Agentschap voor gegevensbescherming in de adres Calle de Jorge Juan, 6, 28001 Madrid, wanneer de geïnteresseerde partij van mening zijn dat SEA EXPERIENCE de rechten heeft geschonden die worden erkend door de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming.

12. VEILIGHEIDSMAATREGELEN

SEA EXPERIENCE zal de gegevens van de gebruiker te allen tijde behandelen in een absoluut vertrouwelijk en het houden van de verplichte geheimhoudingsplicht met betrekking tot hen, in overeenstemming met de bepalingen van het reglement van toepassing, daartoe de maatregelen van een technische en noodzakelijke organisatorische maatregelen die de beveiliging van uw gegevens waarborgen en wijziging, verlies, behandeling of ongeoorloofde toegang te voorkomen, Gezien de stand van de techniek, de aard van de gegevens opgeslagen en de risico’s waaraan ze zijn blootgesteld.

BIJLAGE: Gebruik van cookies

Een deel van de personalisatiediensten van de SEA EXPERIENCE-website zijn gebruik cookies. Een cookie is een heel klein tekstbestand dat a webserver kan opslaan op de harde schijf van een computer om op te slaan bepaalde informatie over de gebruiker. Het kan alleen worden gelezen door de website die het naar het team heeft gestuurd. Websites gebruiken meestal cookies om statistische informatie over zijn webpagina’s te verkrijgen, en Analyseer het gedrag van uw klanten. Een cookie is geen bestand uitvoerbaar is, mag het zich niet verspreiden of een virus bevatten en mag het geen lengte van meer dan 4.000 tekens.

SEA EXPERIENCE gebruikt eigen cookies of cookies van derden met de exclusieve om statistieken op te stellen over het gebruik van haar website. De informatie die SEA EXPERIENCE via dit mechanisme op uw computer opslaat bestaat uitsluitend uit een nummer dat een gebruiker identificeert, naast voorkeuren zoals de gewenste browsertaal en de datum waarop dat de cookie is geplaatst. Hierdoor word je herkend in je volgende bezoeken aan onze website. Het bevat geen persoonlijke gegevens, economische of gezondheidsinformatie. U kunt uw browser configureren om de cookies die u ontvangt al dan niet te accepteren of voor de browser melden wanneer een server een cookie wil opslaan:

 • Als u Google Chrome gebruikt, selecteert u in de menuoptie “Instellingen” Geavanceerde instellingen selecteren en de opties openen Privacy en beveiliging.
 • Als u Microsoft Internet Explorer gebruikt, kiest u in de menuoptie Beeld Internetopties selecteren en Geavanceerde opties openen.
 • Als u Netscape gebruikt, selecteert u in de menuoptie Bewerken Voorkeuren en opent u de categorie Geavanceerd.

SEA EXPERIENCE bedankt u voor het activeren van de acceptatie van cookies, dit stelt ons in staat om helpt om nauwkeurigere gegevens te verkrijgen waarmee we de inhoud kunnen verbeteren en het ontwerp van onze website om deze aan uw voorkeuren aan te passen.

SEA EXPERIENCE kan ook uw IP-adressen vastleggen om een ​​diagnose te stellen eventuele problemen met onze server, om onze pagina te beheren website en om gebruikerstrends te analyseren.

Logo Generalitat Valenciana
Logo Turisme - Comunitat Valenciana
In 2023 ontving Holiday Magic Hotel, S.A. een subsidie van Turisme Comunitat Valenciana om acties uit te voeren die verband houden met het stimuleren van het concurrentievermogen van het toerisme.